Działalność klubu w 2021 roku była w pewnej części uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i narzuconym obostrzeniom w kraju. W wyniku tego została zamknięta sekcja w Łochowie i SP-46 w Bydgoszczy. W ZS-32 grupy zostały odbudowane i powstały dwie dodatkowe dla początkujących. Instruktor Mariusz Rudziński zaczął prowadzić sekcję w Białych Błotach na własną rękę poza klubem. Jesienią za to instruktor Mikołaj Trojanek otworzył własne dojo, które współpracuje z BSKK. Część wydarzeń sportowych w tym roku była przekładana w wyniku obostrzeń epidemiologicznych. Niemniej prawie wszystkie odbyły się i mimo skromnej kadry zawodniczej braliśmy w nich czynny udział z sukcesami…

Członkowie klubu w 2021 roku wzięli udział w 8 szkoleniach oraz 7 turniejach karate zdobywając łącznie 17 wyróżnień. Łącznie 5 zawodników zdobywało medale w tym 1 senior i 4 juniorów. Najwięcej tytułów zdobyli:
6 medali – Gracjan Materek,
3 medale – Maja Kirdzik,
2 medale – Julia Żelazek, Pola Rzeźnikowska,
1 medal – Maciej Koczorowski.

W wyniku wprowadzonych obostrzeń w trakcie ferii szkolnych Zimowa Szkoła Karate nie doszła do skutku, za to podczas wakacji letnich najmłodsi wzięli udział w obozie w Tucholi a młodzież w współorganizowanym obozie z klubem z Torunia w Szklarskiej Porębie.
Dorośli natomiast szkolili się podczas seminariów w Wałczu (kumite i instruktorskim) i Ciechocinku oraz wzięli udział w Obozie Letnim PFKK w Tucholi.

Klub w swojej działalności w 2021 roku korzystał z własnych środków finansowych pozyskanych ze składek członkowskich. Klub z własnych funduszy pokrywał koszty związane z realizacją zadań klubowych.
BSKK skorzystała z Programu Klub 2021 MSiT w ramach, którego otrzymaliśmy środki przeznaczone na wynagrodzenie dla instruktora oraz organizację obozu sportowego dla juniorów.
BSKK otrzymała od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym z Częstochowy z 1% podatku za 2019 rok. Środki będą wykorzystane w przyszłym roku 2021.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ćwiczącym i osobom wspierającym działalność klubu – OSU!