BYDGOSKA SZKOŁA KYOKUSHIN KARATE

Nie trzeba być wielkim, żeby zacząć, ale trzeba zacząć, żeby być wielkim!

Regulamin zajęć w Bydgoskiej Szkole Kyokushin Karate

  1. Treningi karate w klubie odbywają się wyłącznie w obecności instruktora.
  2. Na treningach karate obowiązują zasady Budo Karate i Zasady Dojo – omawiane przez instruktora. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania tych zasad. W razie nie przestrzegania zasad lub łamania regulaminów, instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć.
  3. W wynajętym obiekcie na zajęcia klubowe akceptowane są regulaminy korzystania z sali sportowej i inne obowiązujące w obiekcie zgodne min z umową wynajmu.
  4. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby zrzeszone w klubie oraz inne za zgodą instruktora prowadzącego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zajęciach za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.
  5. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby ubrane w karate-gi lub odpowiedni strój sportowy. Na trening należy przebrać się w odpowiedni strój w szatni.
  6. Uczestnik zajęć może korzystać ze sprzętu treningowego będącego w sali zgodnie z jego przeznaczeniem tylko za zgodą instruktora i pod jego nadzorem.
  7. Uczestnik powinien korzystać z wody w trakcie zajęć w momentach wskazanych przez instruktora.
  8. Uczestnik zajęć powinien poinformować instruktora o stanie swojego zdrowia, jeżeli wystąpią jakieś problemy lub o odniesionym urazie podczas zajęć.
  9. Uczestnicy mogą sami ubezpieczyć się od NNW.
  10. Składki członkowskie należy przekazać instruktorom na pierwszym treningu w danym miesiącu.