W dniach 01-03.10.2021 w COS Wałcz odbyło się seminarium instruktorskie PFKK. W szkoleniu uczestniczyli ćwiczący w klubach federacji w tym również instruktorzy naszego klubu. Zajęcia treningowe prowadzili shihan Bogusław Jeremicz i sensei Adrianna Bieńkowska.

W seminarium z naszego klubu wzięli udział: Krzysztof Komorowski, Robert Dudek i Beata Materek. Zajęcia głównie prowadził Shihan Jeremicz, który dość szeroko omawiał zasady pracy środkiem ciężkości a dalej przekładał to na ćwiczenie technik karate w kihon-geiko, ido-geiko, kata i kumite. W przykładach ograniczał się do przedstawienia podstaw jako punktu wyjściowego do rozbudowania dalszej techniki. Zwracał również uwagę na ćwiczenia oddechowe.
Sensei Bieńkowska pokazała ćwiczenia ułatwiające wykonanie techniki karate ze szczególnym zastosowaniem w treningu z dziećmi i młodzieżą.
Shihan Wilento na spotkaniu sędziowskim omówił regulamin sportowy federacji i zasady sędziowania kumite.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PFKK został wybrany nowy Zarząd federacji.