Miejsce prowadzenia zajęć:

Zespół Szkół nr 32 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte🛈
ul. Krucza 5a (wejście od ul. Jaskółczej)
Główna sala gimnastyczna szkoły.

Harmonogram zajęć treningowych:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek

17:30
Grupa junior
🛈
Główna sala
Shihan Wilento
Grupa dzieci🛈
Sempai Materek
17:30
Grupa junior
🛈
Główna sala
Shihan Wilento
Grupa dzieci🛈
Sempai Materek
18:30
Grupa generalna
🛈
Główna sala
Shihan Wilento
18:30
Grupa generalna
🛈
Główna sala
Shihan Wilento

Prowadzący instruktorzy:

Shihan
Artur Wilento 5dan 🛈
tel. 609 595 858

Sensei
Krzysztof Komorowski 1dan 🛈

Sempai
Beata Materek 1kyu 🛈
tel. 501 700 845


Charakterystyka grup treningowych:

Grupa dzieci:

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku 5-7 lat, które obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające i poprawiające koordynację ruchową. Zawierają elementy karate jako sztuki walki i samoobrony, uwzględniające rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. A wszystko to w bezpiecznej formie i przyjaznej atmosferze. Treningi dla dzieci to także wiele zabaw ruchowych poprawiających motorykę oraz ćwiczenia gimnastyczne uelastyczniające ciało i korygujące wady postawy. W trakcie zajęć najmłodsi karatecy mają również okazję do spożytkowania nadmiaru energii – ku uciesze własnej oraz swoich rodziców 😉

Regularne uczęszczanie na zajęcia wyrabia u dzieci umiejętność skupiania się przez dłuższy czas na wykonywaniu powierzonych im zadań, a także sprzyja wytrwałości i samodzielności w ich realizowaniu. Dzieci nabywają niezwykle cennej umiejętności opanowywania własnych emocji (radzenia sobie ze stresem), co szybko przeradza się w pozytywne podejście do podejmowanych wyzwań. Wchodząc w interakcję z grupą rówieśniczą młodzi karatecy nabierają szacunku dla innych i uczą się współdziałania w grupie. Dużą uwagę zwracamy na przestrzeganie etykiety i dobrego zachowania – co jest istotą Ducha Kyokushin, którego próbujemy zaszczepić najmłodszym adeptom naszej Szkoły.


Grupa junior:

U ćwiczących rozwijamy ogólną sprawność ruchową, nieodzowną częścią treningu są ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe. Pracujemy również nad siłą, szybkością i kondycją, które są potrzebne na dalszym etapie treningu wszelkich sztuk i sportów walki. Główną uwagę skupiamy na technice karate ucząc podstaw kumite (walki) i kata (układów formalnych).
Podczas zajęć wykorzystujemy różnego rodzaju sprzęt używany w treningu sportów walki taki jak: tarcze treningowe, tarcze tajskie, łapy trenera itp. W trakcie treningu walki juniorzy ubierają ochraniacze goleń/stopa, napięstniki lub rękawice bokserskie. Podczas sparingów używamy również ochraniaczy tułowia i kasków.

Systematyczny trening przygotowuje do zaliczenia egzaminów na kolejne stopnie zaawansowania oraz do rywalizacji podczas zawodów sportowych. Zajęcia odbywają się z poszanowaniem zasad etykiety Dojo. Uczestnicząc w treningach tej grupy młodzi adepci karate zdobywają umiejętność koncentracji i dążenia do obranego celu, pokonywania swoich słabości oraz rozwijają pewność siebie. Uczymy zasad zdrowej rywalizacji, ale jednocześnie szacunku, samodyscypliny i współpracy między ćwiczącymi. Osoby trenujące w tej grupie mogą również podnosić swoje umiejętności uczestnicząc w obozach organizowanych przez naszą Szkołę.


Grupa generalna:

Treningi obejmują rozwijanie techniki karate w kihon-geiko (trening podstaw), ido-geiko (trening technik w ruchu) oraz kata (układy formalne). Poszerzamy umiejętności walki kyokushin karate, doskonalimy techniki bokserskie i kickbokserskie korzystając z różnego sprzętu ochronnego i treningowego. Stałym elementem treningu jest praca na tarczach oraz ćwiczenia w parach.
Rozwijamy siłę i szybkość uderzeń, kopnięć i bloków zwracając uwagę na tempo i dynamikę ich wykonania. Ćwiczący doskonalą metody poruszania się w walce z uwzględnieniem wyczucia dystansu, poznają sposoby stosowania zejść, ugięć i uników oraz nabywają umiejętności płynnego łączenia ich z technikami obrony i ataku.

Na zajęciach tej grupy zwracamy uwagę również na bardziej zaawansowane aspekty treningu, jak m.in. zarządzanie wydatkowaną energią w trakcie walki czy dostosowywanie rytmu oddechu do wykonywanych ruchów. Ważnym elementem zajęć jest taktyka walki sportowej, dla której staramy się znajdować zastosowanie również w samoobronie. Ponadto trenujemy typowe elementy samoobrony takie jak uwolnienia z chwytów, czy obrona przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Od ćwiczących w tej grupie wymaga się sporego zaangażowania wolicjonalnego i zachęca się do kreatywnego wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy. Osoby te mogą startować w zawodach oraz uczestniczyć w obozach i seminariach organizowanych przez nasz klub i Polską Federację Kyokushin Karate.