W czwartek 27 maja 2021 w naszym klubie odbył się egzamin na stopnie kyu. W teście wzięło udział 20 ćwiczący w sekcjach ZS-32 i Trzemiętowie. Pozostali ćwiczący będą mieli okazję podejść do egzaminu podczas letnich obozów szkoleniowo-sportowych. Egzamin prowadził shihan Artur Wilento 5dan.

Egzamin obejmował ćwiczenia ogólne i umiejętności techniczne zróżnicowane w zależności od stopnia. Dużo ćwiczeń zdający wykonywali w parach.
Zdający na niebieskie i żółte pasy prezentowali dodatkowo kata i umiejętności walki.
Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin pozytywnie.
Na dwa stopnie zdał Mikołaj Skórcz 9/1 kyu – gratulacje dla wszystkich – OSU!