W 2003 roku powstała Polska Federacja Kyokushin-kan Karate-do. Od tego momentu mieszkający w Bydgoszczy instruktorzy Mariusz Rudziński i Piotr Garczyński zaczęli prowadzić zajęcia w ramach Kyokushin-kan. Treningi wtedy odbywały się w SP-45 przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy, a potem w szkole w Białych Błotach.

W 2004 roku podjęto starania o zarejestrowanie klubu sportowego. W dniu 9.06.2004 w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy został zarejestrowany Klub pod nazwą Kyokushin-kan Karate-do Bydgoszcz. Założycielami byli ćwiczący w sekcjach kyokushin-kan w Bydgoszczy.

Po wystąpieniu PFKK ze Światowej Organizacji Kyokushin-kan, Klub zmienił nazwę na Bydgoska Szkoła Kyokushin Karate w dniu 29.01.2012.

Klub jest aktualnie członkiem Polskiej Federacji Kyokushin Karate i Polskiego Związku Karate oraz Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Karate.
Polska Federacja Kyokushin Karate współpracuje z Kyokushin Kenbukai Budo Karate Organization przez co nasz Klub jest również przedstawicielem Kyokushin Kenbukai w naszym regionie.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Bydgoskiej Szkoły Kyokushin Karate na przestrzeni lat znajdują się w archiwum naszej strony, w kategorii: Podsumowanie poszczególnych lat działalności klubu oraz poniżej:

Podsumowanie działalności BSKK w 2022 roku

Działalność klubu w 2022 roku była w miarę stabilna. Praca klubu skierowana była na zwiększenie ilości ćwiczących i podniesienie wyszkolenia. Na początku roku odczuwaliśmy jeszcze skutki wprowadzonych ograniczeń epidemiologicznych. Jednak większość ćwiczących wróciła do systematycznego treningu. Zwiększyła się ilość dzieci i młodzieży pragnących poznawać tajniki kyokushin karate. Nasi ćwiczący chętnie brali udział w dodatkowych szkoleniach,…

Podsumowanie działalności BSKK w 2021 roku

Działalność klubu w 2021 roku była w pewnej części uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i narzuconym obostrzeniom w kraju. W wyniku tego została zamknięta sekcja w Łochowie i SP-46 w Bydgoszczy. W ZS-32 grupy zostały odbudowane i powstały dwie dodatkowe dla początkujących. Instruktor Mariusz Rudziński zaczął prowadzić sekcję w Białych Błotach na własną rękę poza klubem.…

Podsumowanie działalności BSKK w 2020 roku

Rok 2020 był tak jak dla wszystkich czasem wyjątkowym podporządkowanym sytuacji związanej z covid-19. Wiele planowanych imprez i działań zostało wstrzymanych, odwołanych lub przełożonych na kolejny rok z powodu ogłoszenia przez rząd pandemii epidemiologicznej i wprowadzeniu szeregu zakazów. Również decyzje władz samorządowych związane z zakazem wynajmów sal gimnastycznych ograniczały nasze działania. Uderzyło to mocno w…

Podsumowanie działalności BSKK w 2019 roku

W 2019 roku instruktorzy klubu prowadzili zajęcia w 6 miejscach w kilku sekcjach. Dotychczasowa praca związana ze szkoleniem zaczyna przynosić efekty. Coraz chętniej nasi podopieczni biorą udział w rywalizacji sportowej ale przede wszystkim rosną ich umiejętności. W tym roku PFKK zakończyła współpracę z WKO Shinkyokushinkai i rozpoczęła nową z organizacją Kyokushin Kenbukai Budo Karate. Tym…

Podsumowanie działalności BSKK w 2018 roku

Rok 2018 był kolejnym czasem rozwoju. Oprócz treningów prowadzonych w Bydgoszczy w ZS-32 i Białych Błotach od dłuższego czasu, działa sekcja w Trzemiętowie i zostały założone nowe grupy: w Bydgoszczy w SP-46 i Łochowie. Główna praca została skierowana na szkolenie. Każda grupa wiekowa mogła znaleźć coś dla siebie w szkoleniach organizowanych przez PFKK i zaprzyjaźniony…

Podsumowanie działalności BSKK w 2017 roku

Rok 2017 był dla klubu ciekawym czasem rozwoju. Klub otworzył nową sekcję w Trzemiętowie k/Sicienka, którą prowadzi i kieruje instruktor Andrzej Wnęk, a także zajęcia ruchowe z elementami karate w Przedszkolu nr 20 w Bydgoszczy. Klub również opiekuje się merytorycznie samodzielną sekcją w Koronowie prowadzoną przez instruktora Mikołaja Trojanka.

Podsumowanie działalności BSKK w 2016 roku

W tym roku 2016 w dalszym ciągu cała praca poświęcona była na rozbudowę potencjału naszego klubu. Bardzo ważne są dodatkowe szkolenia, w których bierze udział nasza kadra instruktorska ale i pozostali członkowie klubu. Podczas Obozu Letniego w Tucholi PFKK na czarny pas mistrzowski 1dan zdał Kacper Glanc – wychowanek, zawodnik i instruktor klubu.

Podsumowanie działalności BSKK w 2015 roku

Rok 2015 pod względem szkoleniowym był ciekawy. Nasi podopieczni coraz chętniej biorą udział w dodatkowych szkoleniach co mocno wpływa na poziom wyszkolenia całego klubu. Aż 6 instruktorów było zaangażowanych w prowadzenie treningów. Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się kolejne miejsca gdzie będziemy mogli prowadzić treningi.

Podsumowanie działalności BSKK w 2014 roku

W roku 2014 nasze zajęcia były prowadzone w 3 miejscach: w Bydgoszczy, Białych Błotach i w Koronowie. Nowa sekcja założona została przez Mikołaja Trojanka. W grupach stałych treningi prowadzone były z podziałem na stopień zaawansowania. Dwóch naszych wychowanków i również zawodników zdobyło uprawnienia instruktorskie. Mamy nadzieję, że mocno zaangażują się w szkolenie nowych członków klubu,…

Podsumowanie działalności BSKK w 2013 roku

Rok 2013 był dla klubu okresem wytężonej pracy i kolejnych zmian. W dalszym ciągu treningi prowadzone są w dwóch głównych sekcjach w Bydgoszczy i Białych Błotach. Największą grupę ćwiczących stanowią dzieci do lat 12. Dlatego też dużą uwagę poświęcono na poprawienie szkolenia z taką grupą wiekową. Zmieniły się zasady opłat sali gimnastycznej w ZS-32. Jednak…

Podsumowanie działalności BSKK w 2012 roku

Rok 2012 był dla klubu kolejnym rokiem działalności, ale pod nową nazwą. W związku ze zmianą organizacyjną struktur PFKK na walnym zebraniu klubu przyjęta została nazwa BYDGOSKA SZKOŁA KYOKUSHIN KARATE. Tę nazwę i nowy wizerunek promowaliśmy również w internecie. Wszystkimi poczynaniami zajął się Kacper Cieślak trenujący w naszym klubie. Powstała nowa strona internetowa oraz strona…

Podsumowanie działalności BSKK w 2011 roku

Rok 2011 był czasem reorganizacji struktur klubu. Sporo uwagi poświęciliśmy na autopromocję i zwiększenie ilości ćwiczących. Mocno zacieśniła się współpraca z Zespołem Szkół nr 32 w Bydgoszczy gdzie prowadzone są treningi. W ZS-32 odbywały się lekcje wychowania fizycznego promujące kyokushin karate oraz lekcje w klasach, które prowadził instruktor Artur Wilento 4dan.Dużo uwagi zwróciliśmy na integrację…

Podsumowanie działalności BSKK w 2010 roku

Rok 2010 dla Klubu Kyokushin-kan Karate-do Bydgoszcz był czasem dużych zmian. Wiele uwagi poświęciliśmy na polepszenie szkolenia i podniesienie kwalifikacji zarówno zawodników jak i instruktorów. Z uwagi na charakter pracy ograniczający dyspozycyjność instruktorów klub nie mógł w pierwszej połowie roku zbyt mocno rozwijać swojego potencjału.Piotr Garczyński, instruktor klubu i jeden z jego założycieli, ze względu…