Dzisiaj nasz klub rozpoczął oficjalną działalność jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Komitet założycielski w składzie Mariusz Rudziński, Piotr Garczyński i Marcin Watras przekształcili dotychczas działające sekcje w klub sportowy.  09.06.2004 roku stowarzyszenie pod nazwą KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO BYDGOSZCZ wpisano do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Klub również stał się członkiem Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do.