Podsumowanie działalności BSKK w 2010 roku

Rok 2010 dla Klubu Kyokushin-kan Karate-do Bydgoszcz był czasem dużych zmian. Dużo uwagi poświęciliśmy na polepszenie szkolenia i podniesienie kwalifikacji zarówno zawodników jak i instruktorów. Z uwagi na charakter pracy ograniczający dyspozycyjność instruktorów klub nie mógł w pierwszej połowie roku zbyt mocno rozwijać swojego potencjału.
Piotr Garczyński instruktor klubu i jeden z założycieli klubu ze względu na zmiany w życiu zawodowym musiał zrezygnować z funkcji wiceprezesa klubu a sekcja, którą prowadził w Ostromecku została rozwiązana. Pod koniec roku zostało przeprowadzone Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonano zgodnie ze statutem klubu wyborów uzupełniających i wybrano na stanowisko wiceprezesa Mikołaja Trojanka.