Podsumowanie działalności BSKK w 2011 roku

Rok 2011 był dla naszego klubu czasem reorganizacji struktur klubu. Sporo uwagi poświęciliśmy na autopromocję i powiększenie ilości ćwiczących. Mocno zacieśniła się współpraca z Zespołem Szkół nr 32 w Bydgoszczy gdzie prowadzone są treningi. W ZS-32 odbywały się lekcje wychowania fizycznego promujące kyokushin karate oraz lekcje w klasach, które prowadził instruktor Artur Wilento 4dan.
Dużo uwagi zwróciliśmy na integrację wewnątrz klubu oraz polepszenie szkolenia i podniesienie kwalifikacji zawodników i instruktorów. Braliśmy udział w szkoleniach ogólnopolskich oraz organizowanych imprezach przez współpracujący z nami klub z Torunia.

Podsumowanie działalności BSKK w 2010 roku

Rok 2010 dla Klubu Kyokushin-kan Karate-do Bydgoszcz był czasem dużych zmian. Dużo uwagi poświęciliśmy na polepszenie szkolenia i podniesienie kwalifikacji zarówno zawodników jak i instruktorów. Z uwagi na charakter pracy ograniczający dyspozycyjność instruktorów klub nie mógł w pierwszej połowie roku zbyt mocno rozwijać swojego potencjału.
Piotr Garczyński instruktor klubu i jeden z założycieli klubu ze względu na zmiany w życiu zawodowym musiał zrezygnować z funkcji wiceprezesa klubu a sekcja, którą prowadził w Ostromecku została rozwiązana. Pod koniec roku zostało przeprowadzone Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym dokonano zgodnie ze statutem klubu wyborów uzupełniających i wybrano na stanowisko wiceprezesa Mikołaja Trojanka.