W młodości Mas Oyama napisał jedenaście mott, które w połączeniu z przysięgą Dojo tworzą podstawy filozofii karate Kyokushin.

 1. Sztuki walki zaczynają się i kończą na uprzejmości. Bądź zatem należycie i szczerze uprzejmy przez cały czas.
 2. Podążanie drogą sztuk walki jest jak wspinanie się na urwisko – idź w górę bez odpoczynku. Wymaga to absolutnego i nieschlebiającego sobie poświęcenia dla tego zadania.
 3. Staraj się przejąć inicjatywę we wszystkich sprawach, cały czas chroń się przed aktami rodzącymi się z egoistycznych uraz, lub animozji.
 4. Nawet ktoś kto ćwiczy sztuki walki, nie powinien ignorować siły pieniędzy. Powinien być jednak ostrożny i nie przywiązywać się do nich.
 5. Sztuki walki skupiają się na postawie. Staraj się więc utrzymywać właściwą postawę przez cały czas.
 6. Sztuki walki zaczynają się po tysiącu dniach, a opanowane zostają po dziesięciu tysiącach dni treningu.
 7. W sztukach walki samoobserwacja daje mądrość. Zawsze przypatruj się swoim akcjom, to pozwala na doskonalenie się.
 8. Natura i cel sztuk walki są uniwersalne. Wszystkie egoistyczne pragnienia powinny wypalić się w płomieniach ciężkiego treningu.
 9. Sztuki walki zaczynają się w punkcie, a kończą na kole. Proste linie są źródłem mocy płynącym z tych zasad.
 10. Prawdziwą istotę sztuk walki można uświadomić sobie poprzez doświadczenie. Wiedząc to nie bój się jej wymagań.
 11. Zawsze pamiętaj: w sztukach walki nagrody za ufne i wdzięczne serce są naprawdę obfite.

Przed śmiercią Mas Oyama stworzył nowe motto przyświecające organizacji Karate Kyokushin ,,Osu-no seishin’’ – ,,Duch wytrwałości’’. Uznał wolę wytrwania za ideę stanowiącą podstawową filozofię stylu.