Przysięgę Dojo napisał Mas Oyama wspólnie z Eiji Yoshikawa – autorem powieści o Miyamoto Musashi. W Japonii przysięga dojo recytowana jest po każdym treningu. Jej tekst brzmi następująco:

 1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
  .
 2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
  .
 3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
  .
 4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
  .
 5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
  .
 6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
  .
 7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do prawdziwego poznania znaczenia drogi kyokushin.
  .

Masutatsu Oyama był nie tylko twórcą stylu, systemu osiągania wysokich umiejętności walki i samoobrony, stworzył również styl, w którym rozwój ducha poprzez ćwiczenia fizyczne jest jedną z integralnych i bardzo istotnych części. Masutatsu Oyama był również wychowawcą. Wiele w życiu doświadczył, zaznał głodu i odosobnienia, dlatego też chciał, aby młodzi ludzie poprzez ćwiczenie karate, które niosło za sobą filozofię i tradycję Wschodu, stawali się lepszymi ludźmi.
We wszystkich wschodnich myślach filozoficznych związanych z metafizycznym i humanitarnym buddyzmem, z pogodnym taoizmem oraz ze społecznym konfucjanizmem najważniejsze miejsce zajmuje człowiek.

W tradycji i filozofii rozwój duchowy i moralny człowieka jest najważniejszy, a rozwój fizyczny jest tylko narzędziem do osiągnięcia tych celów. Kyokushin, wg Masutatsu Oyamy, miał być „najważniejszą prawdą” o człowieku, o jego słabościach. Trening Kyokushin dąży do odkrywania tej prawdy, wskazuje, jak stać się lepszym człowiekiem.

Zbiór zasad etykiety Dojo:

 1. Nigdy nie wchodź do Dojo w obuwiu, zdejmuj je przed wejściem.
 2. Wchodząc lub wychodząc z Dojo, zawsze bądź zwrócony twarzą do środka Dojo i wykonaj ukłon z głośnym: „Osu!”.
 3. Jeśli spóźniłeś się na trening, wejdź do Dojo i usiądź w seiza z zamkniętymi oczami (mokuso), tyłem do grupy. Na polecenie instruktora wstań, odwróć się, zrób ukłon z głośnym „Osu” i szybko dołącz do grupy w ostatnim rzędzie. Nie przepychaj się między rzędami i nikogo nie przestawiaj.
 4. Nie poprawiaj swojej karate-gi podczas wykonywania ćwiczeń, jeśli instruktor nie wyda takiego polecenia.
 5. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, wyjdź na zewnątrz swojego rzędu z lewej lub prawej strony i ukłoń się w kierunku instruktora.
 6. Nie wychodź z Dojo bez zezwolenia instruktora.
 7. Do instruktorów zwracaj się: shihan – jeśli posiada 5 dan i wyżej; sensei – jeśli posiada 3 lub 4 dan; sempai – jeśli posiada 1 i 2 dan oraz wyższe kyu.
 8. W czasie przerw między seriami technik lub w czasie, kiedy instruktor mówi do grupy, staraj się zawsze trzymać prostą postawę. Nie rozmawiaj i nie wykonuj żadnych gestów ani ruchów, które są niezgodne z tym co pokazał instruktor. Zawsze poprzez swoje zachowanie okazuj głęboki szacunek swojemu instruktorowi, bo to on prowadzi Cię do mistrzostwa.
 9. W czasie kumite miej na uwadze różnicę stopnia i umiejętności. W Dojo walcz rozważnie, aby nie doprowadzić do poważnych kontuzji. Zawsze okazuj szacunek swojemu partnerowi poprzez ukłon z głośnym: „Osu” przed i po ćwiczeniach w parach.
 10. W czasie treningu nie wolno mieć na sobie żadnej biżuterii, zegarka, rzemyków. Dbaj, aby Twoje paznokcie u rąk i stóp były zawsze czyste i krótko obcięte.
 11. Twoje karate-gi powinno być zawsze całe, czyste i niepomięte. Po każdym treningu starannie składaj swoje karate-gi i pas, jako symbole zawierające ducha Twojego ciężkiego treningu.
 12. Dbaj o sprzęt, na którym ćwiczysz i używaj go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Nie jedz i nie pij w dużych ilościach co najmniej 1,5 godz. przed treningiem.
 14. Na karate-gi, oprócz znaku kanji na lewej części bluzy i ewentualnie znaku kanku na lewym rękawie, nie powinny znajdować się żadne inne naszywki lub napisy.
 15. Zawsze z uwagą słuchaj swego instruktora. Każdy trening traktuj poważnie, jako następny krok do mistrzostwa.

W tekście wykorzystano fragmenty: „Karate Kyokushin” – Bogusław Jeremicz, PFKK Gdańsk 2017.