Sosai Masutatsu Oyama mawiał:

„Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo,
a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy.
Jest to tajemnicze miejsce,
gdzie umysł ludzki szlifowany jest w pocie czoła”

Terminem Dojo na Dalekim Wschodzie określano miejsce do medytacji zen. Z czasem Dojo zaczęto nazywać wszystkie miejsca, gdzie ćwiczono sztuki walki. Fenomen tego miejsca, szczególnie w odniesieniu do ludzi dorosłych jest zdumiewający. Na treningi do Dojo przychodzą ludzie, którzy w swoim codziennym życiu wykonują różne czynności i zawody. Często zdarza się że, ci ludzie w swoich codziennych obowiązkach mają wpływ na innych i decydują o ich zachowaniach. Są to przedstawiciele różnych zawodów: policjanci, lekarze, nauczyciele, a nawet artyści. W Dojo stają się częścią grupy, która respektuje określone zasady i reguły postępowania.

Dojo, jako miejsce przeznaczone jest przede wszystkim do nauki, jest miejscem gdzie spotykają się ludzie mający przed sobą wspólny cel. Dzięki niemu między trenującymi tworzy się silna więź, która tłumi egoizm i indywidualizm, stwarzając okazje do współpracy. To ona jest właśnie prawdziwą misją Dojo.

Kiedy stajesz się częścią grupy rodzi się duch Dojo. Dzięki niemu energia i motywacja może być czerpana od innych. Dojo z prawdziwego zdarzenia ma silne kami (Ducha).

Dojo posiada swój specyficzny kodeks zasad i reguł tzw. etykietę Dojo, która reguluje zasady postępowania i zachowania w czasie treningu. Zasady te oparte są na tradycji i kulturze Japonii. Szacunek dla mistrza, nauczyciela i wszystkich wyższych stopni, szacunek dla miejsca i wszystkiego co się w nim znajduje, jest podstawą etykiety. Szacunek ten jest okazywany poprzez ukłony, skupienie, dyscyplinę, właściwe wykonywanie ćwiczeń i poważne traktowanie każdego treningu jako kolejnego kroku przybliżającego do mistrzostwa. Celem treningu karate jest przeniesienie ich poza Dojo.

Etykieta Dojo, razem z przysięgą Dojo, tworzą pewnego rodzaju ideę kyokushin. Ta idea, oparta jest na samodoskonaleniu się poprzez trening w połączeniu z szacunkiem dla mistrza i drugiej osoby. Jest celem i jednocześnie drogą do osiągnięcia równowagi psycho-fizycznej.

Ta idea kyokushin dowodzi, że karate nie jest tylko metodą pokonania przeciwnika, ale może nawet przede wszystkim, metodą służącą rozwojowi moralnemu i kształtowaniu osobowości.

Masutatsu Oyama zwykł mawiać, że karate kyokushin to Budo Karate, a instruktorzy, którzy przekazują jego ideę powinni cechować się najwyższymi wartościami i cnotami.


W tekście wykorzystano fragmenty: „Karate Kyokushin” – Bogusław Jeremicz, PFKK Gdańsk 2017.