Czas nieubłaganie płynie i tym sposobem po raz XX odbył się Obóz Letni PFKK w dniach 27-31.07.2022 roku. Tuchola po raz dziewiętnasty gościła ćwiczących w klubach zrzeszonych w Polskiej Federacji Kyokushin Karate. Nasz klub reprezentowała 6-osobowa ekipa…

Uczestnicy obozu praktycznie od samego początku trenowali w dwóch grupach oddzielnie: kadra i pozostali uczestnicy. Treningi często odbywały się w mniejszych grupach co ułatwiało korygowanie wykonywanych zadań. Szeroko omówiono i przećwiczono zasady ido-geiko, poprawiono formę i technikę wykonania kata uczniowskich zgodnie z sylabusem kenbukai. Ponownie przećwiczono i omówiono kata Sanchin i Tensho. Program obozu oparty był na koncepcjach popularyzowanych przez shihan Tsuyoshi Hiroshige – ćwiczono pracę środkiem ciężkości oraz elementy Iken, które mają istotny wpływ na technikę kyokushin kanbukai.

Uczestnicy XX Obozu Letniego Polskiej Federacji Kyokushin Karate w Tucholi

Zajęcia prowadzili:
Shihan Bogusław Jeremicz 6 dan – treningi Iken, ido-geiko i kata,
Shihan Artur Wilento 5 dan – treningi kata, ido-geiko i elementów kumite,
Sensei Michał Okoński 4 dan powtórzył raz jeszcze kata oshiro-no-kon,
Sensei Tadeusz Koziarz 4 dan i Sławomir Kłosiński 4 dan – kata,
Sensei Janusz Drywa 4 dan – combat karate,
Sensei Adrianna Zielińska (Bieńkowska) 3 dan – elementy walki sportowej.

Podczas obozu odbył się egzamin na czarne pasy. Tym razem do egzaminu podeszło aż 26 osób. Egzamin składał się z trzech części: testu teoretycznego, testu techniki kyokushin karate, walki i tameshi-wari. Wszyscy przeszli testy pozytywnie i zdali na stopnie dan. W egzaminie uczestniczyli również zdający na stopnie uczniowskie. W egzaminie z naszego klubu wzięły udział dwie osoby. Miło nam poinformować, że na brązowe pasy zdali Beata Materek 1 kyu i Stanisław Szopa 2 kyu – gratulacje!

Zdjęcia: Igor Jaroniwski