17 czerwca zakończyliśmy sezon treningowy w sekcji w Trzemiętowie. W przygotowanym spotkaniu wzięli udział rodzice, dzieci i młodzież z naszej sekcji.

Zawodnicy pochwalili się zdobytymi medalami na zawodach w Gałczewie. Następnie podziękowaliśmy pani dyrektor Szkoły Podstawowej Alinie Mombo-Mabiała za możliwość ćwiczenia w sali gimnastycznej. Pani dyrektor pogratulowała naszym zawodnikom wyników (dwóch z nich jest uczniami tej szkoły).
Później przeszliśmy do mniej oficjalnej części zakończenia i przystąpiliśmy do konsumpcji i zabawy.

Dziękujemy za uczestnictwo w treningach oraz życzymy Udanych Wakacji!!!