Zasady funkcjonowania Bydgoskiej Szkoły Kyokushin Karate w roku treningowym 2022/2023
ze względu na zagrożenie związane z Covid-19:

W związku z obecną sytuacją wszyscy musimy wzajemnie zadbać o bezpieczeństwo i przygotować się na specjalne warunki korzystania z klubu zgodne z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów:

 • ćwiczą tylko zdrowi członkowie Klubu;
 • w zajęciach klubu nie mogą brać udziału osoby, które:
  a) mają objawy choroby zakaźnej,
  b) są objęte kwarantanną lub izolacją,
  c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19;
 • w budynkach, w których odbywają się zajęcia mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące o danej godzinie w danej grupie;
 • czas przebywania w miejscu ćwiczeń obejmuje czas niezbędny do przebrania się przed i po zajęciach, czas trwania treningu;
 • prosimy o sprawne opuszczanie miejsc ćwiczeń po zakończonych zajęciach;
 • wchodząc i wychodząc z miejsc ćwiczeń prosimy o skorzystanie z udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk;
 • zachowajmy wzmożone środki ostrożności, np. starajmy się nie dotykać niepotrzebnie sprzętów dostępnych w miejscu ćwiczeń;
 • sprzęt używany w trakcie treningu będzie dezynfekowany po każdym użyciu;
 • w przerwach między treningami sale będą wietrzone;
 • we wszystkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Klubem drogą mailową na adres: szkolakarate@gmail.com;
 • W celu umożliwienia Bydgoskiej Szkole Kyokushin Karate (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie.

Mamy nadzieję, że mimo tych ograniczeń będziecie czerpać przyjemność z treningów!
Do zobaczenia!


O treningach

W treningu mogą brać udział zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Niezależnie od wagi, wzrostu i płci każdy może spróbować swoich sił na treningach Bydgoskiej Szkoły Kyokushin Karate.

Dlaczego warto z nami trenować?

 • Poprawisz sprawność fizyczną, koordynację i gibkość;
 • Zwiększysz szybkość i wytrzymałość;
 • Nabierzesz siły fizycznej i siły charakteru;
 • Staniesz się odważniejszy i bardziej pewny siebie;
 • W razie potrzeby obronisz siebie i swoich bliskich!

Jak zacząć?

Wystarczy, że przyjdziesz na trening.

Na trening należy zabrać strój gimnastyczny, który nie ogranicza swobody ruchów tj. koszulka bawełniana, spodenki gimnastyczne bądź spodnie dresowe. Prosimy zabrać klapki – przejście między szatnią a salą. Ćwiczymy na boso.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią potrzebujesz zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Na pierwsze zajęcia dzieci przychodzą wraz z opiekunem.

Regulamin zajęć w Bydgoskiej Szkole Kyokushin Karate

Na treningach karate obowiązują zasady Budo Karate i Zasady Dojo – omawiane przez instruktora. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania tych zasad.

Uczestnik zajęć powinien poinformować instruktora o stanie swojego zdrowia, jeżeli wystąpią jakieś problemy lub o odniesionym urazie podczas zajęć.