Egzamin na stopnie kyu

25.05.2023 w Bydgoszczy odbył się egzamin klubowy na stopnie kyu. W egzaminie wzięli udział ćwiczący w naszych trzech sekcjach klubu. Prawie wszyscy zdawali egzamin w zakresie stopni junior. Całość prowadził shihan Artur Wilento 5dan, a towarzyszyli mu instruktorzy i starsi ćwiczący.

Egzaminy na stopnie szkoleniowe

20 grudnia 2022 odbył się egzamin klubowy. Do egzaminu podeszło 40 uczestników zajęć w naszym klubie z sekcji w Bydgoszczy i Trzemiętowie. W sobotę 17 grudnia kilku naszych podopiecznych również podchodziło do egzaminu w Toruniu na wyższe stopnie kyu…

Egzamin na stopnie kyu

W czwartek 14 grudnia 2020 w naszym klubie odbył się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu junior i senior. W egzaminie uczestniczyli ćwiczący w sekcjach klubu z Bydgoszczy i Trzemiętowa. Ćwiczący zdawali egzamin w dwóch grupach. Najpierw egzamin dla najmłodszych zdających na pomarańczowe pasy. Ocenie podlegały ogólna sprawność fizyczna i podstawowe techniki karate…