W tym roku do egzaminu zimowego podeszło ponad 70 członków klubu. Większość zdawała 17 grudnia w Bydgoszczy w ZS-32 przy ul. Kruczej 5. W egzaminie uczestniczyli ćwiczący w sekcjach w Bydgoszczy, Białych Błotach i Koronowie.

Ćwiczący zdawali w dwóch grupach egzaminacyjnych. W pierwszej części najmłodsi ćwiczący z grup juniorskich a w drugiej z grup generalnych. Najważniejszą częścią egzaminu są zawsze prezentacje technik. Trudniejsze formy zawsze obejmują osoby zdające na najwyższe stopnie.

Tym razem większość dobrze sobie poradziła z zadaniami.

W egzaminie regionalnym w Toruniu 19 grudnia uczestniczyło dwóch członków naszego klubu. Jak zawsze był to egzamin wymagający skierowany do zdających na stopnie seniorskie.

Na najwyższe stopnie zdali Patryk Nowak 4/1 – zielony pas i Hubert Czerwiński 2kyu – brązowy pas – gratulujemy!!!