W dniach 9-11 października w OPO w Spale odbyło się Seminarium Instruktorskie. W szkoleniu uczestniczyli instruktorzy zrzeszeni w klubach PFKK. W seminarium wzięli też udział instruktorzy Bydgoskiej Szkoły Kyokushin Karate – Mariusz Rudziński, Krzysztof Komorowski, Kacper Glanc.

W programie szkolenia zawarte były wykłady i ćwiczenia praktyczne. Tematyka była bardzo szeroka:

seminariumspala2015

– standaryzacja kata uczniowskiego i mistrzowskiego,
– ćwiczenia mobility jako propozycja ćwiczeń w rozgrzewce,
– metodyka treningu walki w grupach dziecięcych,
– metodyka treningu przedstartowego (BPS) – wykład i propozycje interwałów sprawdzających,
– warsztaty z psychologii sportu,
– kalendarz imprez i wydarzeń w 2016 roku,
– szkolenie sędziowskie kata i kumite.

Zajęcia prowadzili Bogusław Jeremicz, Jarosław Rogala, Krzysztof Łoziński, Artur Wilento i Dariusz Jasiakiewicz.