W styczniu ćwiczący w naszym klubie przystąpili do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu. W Toruniu 24 stycznia odbył się egzamin regionalny, w którym udział wzięli ćwiczący z całego regionu. W tym egzaminie wzięło udział 6 członków naszego klubu.

29 stycznia w sali na ul. Kruczej odbył się egzamin klubowy, w którym wzięli udział ćwiczący w sekcjach w Bydgoszczy, Białych Błotach i Koronowie. Tym razem ze względu na dużą liczbę zdających odbył się w dwóch turach. W pierwszej udział wzięli najmłodsi ćwiczący w klubie. W drugiej turze zadający na stopnie junior i senior. Zdający zwłaszcza w drugiej turze prezentowali dobry poziom wyszkolenia. Część zdających otrzymała indywidualne wskazówki od sensei Wilento prowadzącego egzamin. Ogromnie cieszy fakt przystąpienia do egzaminu sporej grupy dorosłych członków klubu, którzy prezentowali znakomitą postawę i zaangażowanie.

Najwyższy stopień uczniowski podczas egzaminu w Toruniu zdobył Kacper Glanc 1kyu.

Na zielone pasy zdali: Robert Dudek i Hubert Czerwiński 3kyu, Andrzej Wnęk 4kyu, Igor Suchodolski 4/2kyu i Adrianna Sanger 4/1kyu.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich zdających egzamin, OSU!!!