Dnia 10 stycznia 2013 roku w naszym Dojo – na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 32, przy ul. Kruczej odbył się egzamin na stopnie szkoleniowe kyu.

Test egzaminacyjny pozwolił ocenić umiejętności zdobyte podczas treningów. Obejmował on: test ogólnosprawnościowy oraz podstawowej techniki kihon-geiko, poruszania się w pozycjach z technikami ido-geiko oraz poruszania się w pozycji walki. Dla zdających na niebieskie pasy i stopnie wyższe sprawdzian obejmował również umiejętności wykonania kata oraz test kumite.

Egzamin zdało 34 adeptów karate ćwiczących w sekcji w Bydgoszczy i w Białych Błotach. Wszystkim, którzy zdali na kolejny stopień, za ich postawę i wytrwałość składamy serdeczne gratulacje. Osu!