Zajęcia sprawnościowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 roku życia).