Głowę trzymaj nisko (bądź skromny)
Lecz spoglądaj wysoko (bądź ambitny)
Mów roztropnie (uważaj na to, co mówisz)
Miej dobre serce (zwiększaj swoje możliwości)
Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością

(służ swoim rodzicom)
– traktuj to jako punkt wyjścia.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)


Droga sztuk walki zaczyna się i kończy na uprzejmości. Bądź więc stale i szczerze uprzejmy.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)Codziennie trzeba starać się wykraczać
poza swoje możliwości.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)Prawdziwa esencja sztuk walki może zostać osiągnięta jedynie dzięki doświadczeniu. Wiedząc to naucz się nie bać się tego, czego ono wymaga.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)W sztukach walki introspekcja rodzi mądrość.
Zastanawiaj się nad sobą starając się stale rozwijać.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)Skoro karate istnieje po to, by kształtować ducha i trenować ciało, to musi ono być drogą moralności wykraczającą poza samą technikę.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)