Głowę trzymaj nisko (bądź skromny)
Lecz spoglądaj wysoko (bądź ambitny)
Mów roztropnie (uważaj na to, co mówisz)
Miej dobre serce (zwiększaj swoje możliwości)
Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością

(służ swoim rodzicom)
– traktuj to jako punkt wyjścia.

Masutatsu Oyama
(twórca Karate Kyokushin)