BYDGOSKA SZKOŁA KYOKUSHIN KARATE

Nie trzeba być wielkim, żeby zacząć, ale trzeba zacząć, żeby być wielkim!

O Karate Kyokushin

masutatsu-oyama-walka-z-bykiemSosai Masutatsu Oyama po latach praktykowania i sprawdzania siebie również w ekstremalnych próbach nazwał swoje karate – Kyokushin. W 1964 roku ogłoszono powstanie Światowej Organizacji Karate: KYOKUSHINKAI-KAN. Odbyło się to zgodnie z ceremonią obrzędową religii shinto w klasztorze Mitsumine.
Znak kanji który widnieje na karate-gi został stworzony przez mistrza kaligrafii – Haramotoki, przyjaciela Oyama. Symbol ten stanowi połączenie trzech znaków:
kokoro shinkyokushinkai
W pierwszym roku powstania nowej organizacji karate kyokushin Organizacja Muay Thai (boks tajlandzki) rzuciła wyzwanie japońskiemu karate w celu zmierzenia się. Wyzwanie to zostało bez wahania przyjęte przez ,,Dojo Oyama’’.
Do Tajlandii wyjechali najlepsi z karateków: Tadashi Nakamura, Kenji Kurosaki, Akio Fujihira. Zwycięstwo w dwóch pojedynkach przyniosło im uznanie i sławę, a co najważniejsze – zaważyło na dalszych losach karate kyokushin, które od tej pory stało się jedną z najsławniejszych sztuk walki.

Do Honbu Dojo (miejsca w którym uczył M. Oyama) zaczęli przyjeżdżać uczniowie z całego świata. W 1965 roku odbył się pierwszy obóz zimowy na górze Mitsumine. Wydana została książka ,,This is karate’’, która po sukcesie wydanej w 1958 roku ,,What is karate’’, stała się bestsellerem. Steve Arneil jako pierwszy z uczniów M. Oyama zaliczył test 100 kumite.
Na całym świecie zaczęły powstawać oddziały ,,Dojo Oyama’’. Pierwszy powstał w 1958 roku na Hawajach, a jego założycielem był pierwszy uchi deshi (osobisty uczeń) Oyama – shihan Bobby Lowe. Od tego momentu karate Oyama pozyskiwało coraz większe rzesze zwolenników. Począwszy od 1969 roku corocznie odbywały się w tej dziedzinie Mistrzostwa Japonii, a od 1975 roku raz na cztery lata – Mistrzostwa Świata.

Sosai Masutatsu Oyama stworzył sztukę walki, dla której rozwój duchowy był celem ostatecznym. Najważniejsze w karate kyokushin było osiągnięcie równowagi wewnętrznej poprzez ciężki wysiłek i systematyczny trening. Oyama pragnął aby karate było czymś w rodzaju medytacji w ruchu, aby poprzez trening poznawać własne słabości, i starać się je pokonywać.
Dzięki karate kyokushin wielu ludzi uwierzyło we własne siły. Wiara ta daje im motywację do pracy nad sobą i zrozumienie drogi, którą podążają. Sosai Oyama jako mistrz potrafił jednym słowem, jednym zdaniem tchnąć tę wiarę i siłę w każdego człowieka.

„Prawdziwymi mistrzami są ci, którzy potrafią pokonywać trudności życia codziennego,
dzięki wytrwałości i sile ducha, które zostały wypracowane w pocie ciężkiego treningu” – Mas Oyama.

Masutatsu Oyama zmarł 26 kwietnia 1994 roku w Tokio.

W młodości Mas Oyama napisał jedenaście mott, które w połączeniu z przysięgą Dojo tworzą podstawy filozofii karate Kyokushin.sosai-masutatsu-oyama

„Sztuki walki zaczynają się i kończą na uprzejmości. Bądź zatem należycie i szczerze uprzejmy przez cały czas. Podążanie drogą sztuk walki jest jak wspinanie się na urwisko – idź w górę bez odpoczynku. Wymaga to absolutnego i nieschlebiającego sobie poświęcenia dla tego zadania.”

„Staraj się przejąć inicjatywę we wszystkich sprawach, cały czas chroń się przed aktami rodzącymi się z egoistycznych uraz, lub animozji.”

„Nawet ktoś kto ćwiczy sztuki walki, nie powinien ignorować siły pieniędzy. Powinien być jednak ostrożny i nie przywiązywać się do nich.”

„Sztuki walki skupiają się na postawie. Staraj się więc utrzymywać właściwą postawę przez cały czas.”

„Sztuki walki zaczynają się po tysiącu dniach, a opanowanie po dziesięciu tysiącach dni treningu.”

„W sztukach walki samoobserwacja daje mądrość. Zawsze przypatruj się swoim akcjom, to pozwala na doskonalenie się.”

„Natura i cel sztuk walki są uniwersalne. Wszystkie egoistyczne pragnienia powinny wypalić się w płomieniach ciężkiego treningu.”

„Sztuki walki zaczynają się w punkcie, a kończą się na kole. Proste linie są źródłem mocy płynącym z tych zasad.”

„Prawdziwą istotę sztuk walki można uświadomić sobie poprzez doświadczenie. Wiedząc to nie bój się jej wymagań.”

„Zawsze pamiętaj: w sztukach walki nagrody za ufne i wdzięczne serce są naprawdę obfite.”

Przed śmiercią Mas Oyama stworzył nowe motto przyświecające organizacji Karate Kyokushin ,,Osu-no seishin’’ – ,,Duch wytrwałości’’. Uznał wolę wytrwania za ideę stanowiącą podstawową filozofię stylu.

Przysięgę Dojo napisał Mas Oyama wspólnie z Eiji Yoshikawa – autorem powieści o Miyamoto Mushashi. W Japonii przysięga dojo recytowana jest po każdym treningu. Jej tekst brzmi następująco.

„Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate dążyć będziemy do prawdziwego poznania drogi kyokushin.’’

Masutatsu Oyama był nie tylko twórcą stylu, systemu osiągania wysokich umiejętności walki i samoobrony, stworzył również styl, w którym rozwój ducha poprzez ćwiczenia fizyczne jest jedną z integralnych i bardzo istotnych części. Masutatsu Oyama był również wychowawcą. Wiele w życiu doświadczył, zaznał głodu i odosobnienia, dlatego też chciał, aby młodzi ludzie poprzez ćwiczenie karate, które niosło za sobą filozofię i tradycję Wschodu, stawali się lepszymi ludźmi.
We wszystkich wschodnich myślach filozoficznych związanych z metafizycznym i humanitarnym buddyzmem, z pogodnym taoizmem oraz ze społecznym konfucjanizmem najważniejsze miejsce zajmuje człowiek.
W tradycji i filozofii rozwój duchowy i moralny człowieka jest najważniejszy, a rozwój fizyczny jest tylko narzędziem do osiągnięcia tych celów. Kyokushin, wg. Masutatsu Oyamy, miał być ,,najważniejszą prawdą” o człowieku, o jego słabościach. Trening Kyokushin dąży do odkrywania tej prawdy, wskazuje, jak stać się lepszym człowiekiem.

Masutatsu Oyama mawiał:
„Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifowany jest w pocie czoła”.
Fenomen tego miejsca, w szczególności w odniesieniu do ludzi dorosłych jest zdumiewający.

Na treningi do Dojo przychodzą ludzie, którzy w sowim codziennym życiu wykonują różne czynności i zawody. Często zdarza się że, ci ludzie w swoich codziennych obowiązkach mają wpływ na innych i decydują o ich zachowaniach. Są to przedstawiciele różnych zawodów: policjanci, lekarze, nauczyciele, a nawet artyści. W Dojo stają się częścią grupy, która respektuje określone zasady i reguły postępowania.sensei-rudzinski

Dojo, jako miejsce przeznaczone jest przede wszystkim do nauki, jest miejscem gdzie spotykają się ludzie mający przed sobą wspólny cel. Dzięki niemu między trenującymi tworzy się silna więź, która tłumi egoizm i indywidualizm, stwarzając okazje do współpracy. To ona jest właśnie prawdziwą misją Dojo.

Kiedy stajesz się częścią grupy rodzi się duch Dojo. Dzięki niemu energia i motywacja może być czerpana od innych. Dojo z prawdziwego zdarzenia ma silne kami (Ducha).

Dojo posiada swój specyficzny kodeks zasad i reguł tzw. etykietę Dojo, która reguluje zasady postępowania i zachowania w czasie treningu. Zasady te oparte są na tradycji i kulturze Japonii. Szacunek dla mistrza, nauczyciela i wszystkich wyższych stopni, szacunek dla miejsca i wszystkiego co się w nim znajduje, jest podstawą etykiety. Szacunek ten jest okazywany poprzez ukłony, skupienie, dyscyplinę, właściwe wykonywanie ćwiczeń i poważne traktowanie każdego treningu jako kolejnego kroku przybliżającego do mistrzostwa. Celem treningu karate jest przeniesienie ich poza Dojo.

Etykieta Dojo, razem z przysięgą Dojo, tworzą pewnego rodzaju ideę kyokushin. Ta idea, oparta jest na samodoskonaleniu się poprzez trening w połączeniu z szacunkiem dla mistrza i drugiej osoby. Jest celem i jednocześnie drogą do osiągnięcia równowagi psycho-fizycznej.

Ta idea kyokushin dowodzi, że karate nie jest tylko metodą pokonania przeciwnika, ale może nawet przede wszystkim, metodą służącą rozwojowi moralnemu i kształtowaniu osobowości.

Masutatsu Oyama zwykł mawiać, że karate kyokushin to Budo Karate, a instruktorzy, którzy przekazują jego ideę powinni cechować się najwyższymi wartościami i cnotami.


W tekście wykorzystano fragmenty:
Bogusław Jeremicz – Karate Kyokushin-Kan, PFKK Gdańsk 2007;
Lorden M. – Masutatsu Oyama Legenda i Dziedzictwo, Wydawnictwo Budo Sport, Warszawa 2003.