Trenując karate staramy się zwracać uwagę na wiele aspektów, nie tylko na wyniki sportowe. Karate jako sport jest tylko dodatkiem i możliwością sprawdzania się a nie celem samym w sobie. Najważniejszym zadaniem jest poznanie i doskonalenie siebie zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym – czyli trening budo karate. W treningu ważny jest cel i motywacja. Na początku dla każdego cel może być prosty np. – chcę poprawić swoją kondycje fizyczną, opanować techniki, poczuć się pewniej etc. Po systematycznym treningu i zauważeniu postępów cele się zmieniają. Może to być np. opanowanie układu kata, nauczenie się panowania nad sobą i przeciwnikiem podczas walki, zaliczenie egzaminu na wyższy stopień, porównanie swoich sił na zawodach sportowych, wygranie tych zawodów itd.

Karate jest uniwersalne to hasło, które można rozumieć tak, że:

• Trenować może każdy zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Rozpocząć treningi można w dowolnym wieku. Oczywiście treningi różnią się w zależności od wieku i możliwości fizycznych. Ponieważ często treningi karate rozpoczynają dzieci, w okresie nauczania początkowego a nawet przedszkolnego, w zajęciach szczególną uwagę zwraca się na wychowanie i nauczanie wszechstronnego ruchu, często również z zakresu innych dyscyplin sportu.

Ponieważ techniki karate wykonuje się rękoma i nogami zarówno na prawą i na lewą stronę to świetnie nadają się do kształtowania koordynacji ruchowej, która jest podstawą we wszelkim ruchu.

W kształceniu wychowania sięga się do zasad związanych z filozofią dalekiego wschodu, ale i bliskich naszym wartością tj. uprzejmości wobec bliźnich, szacunku dla rodziców i osób starszych, sumienności w wykonywaniu powierzonych prac oraz powstrzymywania się od gwałtowności. Dlatego między innymi od samego początku treningu obowiązują zasady takie jak ukłony w kierunku nauczyciela i wobec współćwiczących, chwile medytacji i wyciszenia, to sprawia, że wytwarza się specyficzna atmosfera dzięki, której można osiągnąć zamierzone cele treningowe.
Ćwiczący trenują nie na zasadzie przymusu, lecz z własnej woli.

• Nie ma tu selekcji negatywnej. Nie ma znaczenia płeć, wzrost, waga i wiek. Liczą się chęci i samozaparcie. Każdy może dotrzeć do wyznaczonego celu prędzej czy później. Nie odrzuca się tych, którym doskonalenie siebie idzie wolniej lecz motywuje do dalszej pracy. Zachęca się ćwiczących do przenoszenia pewnych zasad do swojego życia codziennego np. sumienności, dokładności, uprzejmości, wytrwałości, asertywności, dbania o siebie i innych itd.


Zobacz również:
• O treningach
• 
Jak zacząć?
• 
Regulamin zajęć Bydgoskiej Szkoły Kyokushin Karate